Upozornění: Stránky srovnaniforex.cz jakož i jejich majitel a provozovatel (spol. Forex Systems sro, Sportovní 1081, Velké Přílepy, IČ 02660571) nejsou zodpovědní za občasné chyby a nepřesnosti obsažené v obsahu kterékoliv zde uvedené stránky, ani za potencionální ztráty z investic, či obchodů založených na informacích zde uvedené. Zde uvedené informace mají charakter investičního výzkumu (nebo obecného doporučení) připraveného vývojáři a zaměstnanci společnosti, přičemž tyto se nepovažují za doporučení vhodné pro konkrétní osobu. Takové obecné doporučení nepředstavuje poradenství k provedení obchodu s jakýmikoli finančními nástroji, neobsahují příslib, že by se cíl těchto obecných doporučení mohl naplnit, případně, že by bylo možné prostřednictvím nich zcela eliminovat ztráty při obchodování na kapitálovém či měnovém trhu. Pro více informací o rizicích navštivte stránky “upozornění na rizika”.

Varování ohledně rizika: Obchodování s pákovými produkty, jako je forex nebo CFD, s sebou nese výraznou míru rizika. Neměli byste riskovat více, než o kolik si můžete dovolit přijít, je možné, že přijdete o celou výši zůstatku na účtu. Neměli byste obchodovat nebo investovat pokud plně nechápete skutečnou míru vlastního vystavení se rizikům. Při obchodování nebo investování musíte vždy brát v úvahu míru vlastních zkušeností. Služby kopírování obchodů s sebou mohou nést další míru rizika pro vaši investici díky povaze takovýchto produktů. Pokud jsou vám rizika obchodování nejasná, vyhledejte externího specialistu, který vám poskytne nezávislou asistenci.

Obchodování s CFD na virtuální měny představuje pro vaši investici kvůli podstatě takových produktů dodatečné riziko.